Svimmelhet er en følelse av ustøhet, der du ofte får en fornemmelse av at hodet eller omgivelsene beveger seg. En slik bevegelsesillusjon kalles også vertigo. Svimmelhet har mange ulike årsaker, og i noen tilfeller kan symptomene ha sammenheng med plager i muskel- og skjelettapparatet.

Svært mange opplever korte eller lengre episoder med svimmelhet i løpet av livet, og forekomsten øker etterhvert som vi blir eldre. Det kan beskrives og oppleves på mange forskjellige måter: båtfølelse, karusellfølelse, ustøhet, hodepine, øresus etc. Det kan skyldes uvante bevegelser, uvante synsinntrykk, tretthet, usikkerhet eller sterke følelser. I de aller fleste tilfellene er svimmelheten kortvarig, og du vet vanligvis hvorfor du blir svimmel. Andre ganger kan svimmelheten oppstå spontant uten noen åpenbar årsak, eller som en unormal reaksjon i en normal situasjon. I slike situasjoner bør du oppsøke helsehjelp.

Svimmelhet kan også være et tegn på underliggende sykdom. Nesten alle sykdommer i nervesystemet og mange sykdommer i muskel-skjelettsystemet kan gi dårlig balanse. Imidlertid er det alene et sjelden tegn på alvorlig sykdom da dette også bringer med seg andre symptomer i tillegg. Det kan også forekomme som reaksjon på for eksempel fysisk inaktivitet, stress, anspenthet, angst og depresjon. Denne formen for plager er gjerne langvarig og forverres av kraftige sanseinntrykk.


NOEN TYPER SVIMMELHET ER:

  • Vertigo. Vertigo er det medisinske uttrykket for en type svimmelhet der du har en tydelig, men falsk følelse av at du selv eller omgivelsene beveger seg. To vanlige typer vertigo er karusellsvimmelhet (en følelse av at omgivelsene roterer) og båtdekksvimmelhet (en følelse av at underlaget gynger som på en båt).
  • Nær-besvimelse. En vanlig form for svimmelhet er den du kan få når du holder på å besvime. Denne typen skyldes at det kommer for lite blod til hjernen. Dette kan være helt normalt dersom du sitter en stund på huk og reiser deg raskt opp.
  • Fobisk postural vertigo. Tilstanden kan beskrives som en følelse av svimmelhet og ubalanse som er til stede til tross for at alle objektive balanseundersøkelser er normale. I tillegg opplever du korte episoder av mer intens svimmelhet, som vanligvis utløses av ytre omstendigheter. Mange kan opplever engstelse, svettebyger og hjertebank samtidig med svimmelhetsepisodene.

I noen tilfeller kan plager i muskel og skjelett – spesielt i nakken – utløse svimmelhet. Denne formen for svimmelhet betegnes ofte som cervikogen svimmelhet. Det er antatt at cervikogen svimmelhet skyldes endringer i den nevrologiske kommunikasjonen mellom følelegemer i sener og muskler i nakken, og kroppens balanseorgan i det indre øret. Cervikogen svimmelhet kan oppstå etter nakkeskade, som for eksempel etter nakkesleng, eller ved andre tilstander der bevegelse av nakken er begrenset og smertefullt.


ANDRE ÅRSAKER TIL SVIMMELHET:

Krystallsyke, eller Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV), er en tilstand som rammer det indre øret. Krystallsyke karakteriseres av kortvarig karusell liknende svimmelhetsanfall (vertigo) og påfølgende kvalme, i enkelte tilfeller oppkast. Anfallet kommer gjerne i forbindelse med at man beveger hodet i bestemte stillinger, eller ved stillingsendring som når man legger seg ned eller reiser seg opp. Ved krystallsyke kan det være hensiktsmessig med spesifikke øvelser for det indre øret i samråd med din behandler, samt råd og veiledning.

Andre årsaker til svimmelhet kan være vestibulær nevritt, menier´s sykdom, høy alder, bivirkinger til medisiner, stress, angst, ulike nevrologiske sykdommer eller traumer.

Det viktigste er å få en grundig sykdomshistorie for å utelukke andre årsaker til svimmelhet. Det som skyldes spenninger i nakken kan respondere godt på fysikalsk behandling. Fysikalsk behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon i ledd og muskler, og lindre smerte. Dersom de ønsker en annenhåndvurdering av ditt problem, vil du bli henvist til MR, røntgen, CT eller videre undersøkelser hos spesialist.


SVIMMELHET