Bekkenet vårt har flere funksjoner i bevegelsesapparatet. Bekkenet er midtstykket mellom over- og underkroppen hvor det skal overføre vekt fra overkropp til underkropp, virke som en støtdemper mellom rygg og ben og utgjør den benete delen av fødselskanalen hos kvinner. Smertene kan i mange tilfeller også kjennes på baksiden av låret og fremover ved lysken og skambenet. Bekkensmerter kan forekomme hos begge kjønn, men regnes for å være nært forbundet med graviditet. Om lag 20% av gravide opplever smerter i bekkenet og 7% etter fødsel. 

Kunnskap om årsakene til bekkenleddsplager er mangelfull. De aller fleste bekkensmerter anslås å ha en multifaktoriell årsakssammenheng, hvor både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer spiller inn. I noen få tilfeller, slik som for eksempel ved traume eller revmatisk sykdom, har smertene spesifikke årsaker. Det har blitt hevdet at motorisk kontroll av bekkenet kan ha en påvirkning på bekkenleddsplager. Dette støttes blant annet ved at kvinner med bekkensmerter synes å ha nedsatt evne til å stabilisere bekkenet, og et avvikende aktiveringsmønster av rygg og bekkenmuskulatur.


BEHANDLING AV BEKKENPLAGER

 • Leddmanipulsjoner/mobilisering av bekkenledd
 • Muskulær behandling rundt sete, korsrygg, hofter og lysk
 • Nålebehandling av muskulatur
 • Tilrettelagte treningsøvelser
 • Råd og veiledning


HOFTEPLAGER

Hoftesmerter kan forkomme av flere ulike årsaker. Hofteleddet er et kuleledd bestående av hofteskålen på bekkenet og selve hoftekulen på lårbenet. Leddflatene er dekket av brusk og selve leddet er omringet av kraftige muskler og ligamenter, noe som gir et funksjonelt, stabilt og allsidig ledd.

Hoftesmerter forekommer i alle aldersgrupper, men kan ha ulikt opphav og årsak avhengig av aktivitet, alder og yrke. Hofteslitasje/ artrose og refererte smerter fra hoften er mer vanlig desto eldre man blir. Betennelser i muskulatur og senefester er hyppigere hos yngre pasienter og strekkskader og rupturer mest vanlig i forbindelse med idrett


VANLIGE SYMPTOMER VED HOFTEPLAGER:

 • Smerter rundt hofter, korsrygg og bekkenledd
 • Stivhet rundt hofter
 • Lyskesmerter
 • Strålesmerter rundt setemuskulatur samt bensmerter
 • Redusert bevegelse av hofteledd
 • Nattesmerter
 • Knesmerter relatert til hofteleddsartrose


Årsaken til hoftesmerter kan være svært sammensatt og i noen tilfeller vanskelig å skille fra en ryggplage. Det er derfor veldig viktig med en nøye undersøkelse for å finne hovedårsaken til dine plager. Hofteplager kan variere fra milde plager til smerter som gjør det vanskelig å fungere i hverdagen. En grundig sykdomshistorie og klinisk undersøkelse er svært viktig for å få en riktig diagnose. Det kan i flere tilfeller være utfordrende å komme frem til riktig diagnose for hofteplager, ettersom bekken-, korsrygg- og hofteplager kan ha flere likhetstrekk. Da kan det være nødvendig å henvise videre til CT/MR/RTG og ved behov spesialisthelsetjenesten for videre undersøkelse. Skal dette være nødvendig kan din kiropraktor henvise deg til dette.

I de fleste tilfeller har hofteplager god respons på konservativ behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut- ofte en kombinasjon av begge.


BEHANDLING AV HOFTEPLAGER:

 • Leddmanipulsjoner/mobilisering av hofteledd
 • Muskulær behandling rundt sete, korsrygg, hofter og lysk
 • Tilrettelagte treningsøvelser for hofte, bekken og korsrygg.
 • Råd og veiledning for å bedre dine plager

BEKKEN OG HOFTEPLAGER